Vítejte na webu společnosti Jiří LENART s.r.o.

Od 1.1. 2020 se zvyšuje cena vody na 30 Kč/m³ + 10% DPH.

Zvýšení se týká občanů i firem.

Společnost Jiří LENART s.r.o. vznikla k datu 18.9.2004 a převzala správu a provozování veřejného vodovodu v rozsahu působnosti Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice.

Hlavní činností svazku je zajišťování pitné vody pro obce Litultovice, Hlavnice, Jezdkovice, Stěbořice, Mladecko a Dolní Životice - vymezeno ve stanovách a zakladatelské smlouvě Svazku pro provoz skupinového vodovodu Litultovice, dále jen svazek.

Členové svazku jsou tyto obce:

Obec Dolní Životice
se sídlem:
Dolní Životice, Štáblovská č.p. 35

IČ: 00635570

Obec Hlavnice
se sídlem:
Hlavnice č.p. 103

IČ: 00635596

Obec Jezdkovice
se sídlem:
Jezdkovice č.p. 32

IČ: 00849952

Městys Litultovice
se sídelm:
Litultovice č.p. 1

IČ: 00300381

Obec Mladecko
se sídlem:
Mladecko č.p. 56

IČ: 00635502

Obec Stěbořice
se sídlem:
Stěbořice č.p.  28

IČ: 00300691 

   

Také poskytujeme tyto služby 

  • poradenství v oblasti pitné vody
  • poradenství v oblasti odvádění odpadních vod z RD
  • vytyčení vodárenského zařízení v naší správě
  • inženýrská činnost a stavební činnost pro Obce i občany (Územní souhlas, Územní řízení, Stavební povolení, Vodoprávní řízení – vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, ČOV, SEPTIKY.........)
  • realizace vodovodních přípojek, kanalizačních přípojek, ČOV, SEPTIKY, RETENČNÍ NÁDRŽE, odkanalizování RD, prodloužení vodovodních a kanalizačních řádů, inženýrské sítě a další......

Působime v těchto obcích 

MĚSTYS LITULTOVICE

STĚBOŘICE                    

  • JAMNICE
  • NOVÝ DVŮR
  • BŘEZOVÁ

HLAVNICE

DOLNÍ ŽIVOTICE

JEZDKOVICE

MLADECKO